Antioxidant capacity and lipid peroxidation products of carp (Cyprinus carpio L.) meat stored in refrigeration conditions with addition of herbs or vegetables
PBN-AR
Instytucja
Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
angielski
Czasopismo
CZECH JOURNAL OF FOOD SCIENCES (20pkt w roku publikacji)
ISSN
1212-1800
EISSN
Wydawca
CZECH ACAD AGRIC SCI
DOI
URL
Rok publikacji
2017
Numer zeszytu
3
Strony od-do
251-258
Numer tomu
35
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
(liczba autorów: 7)
Pozostali autorzy
+ 6
Słowa kluczowe
angielski
fish
functional food
food additives
Open access
Tryb otwartego dostępu
Otwarte czasopismo
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Inna
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Razem z publikacją
Data udostępnienia w sposób otwarty
Streszczenia
Język
angielski
Treść
The aim of the study was to evaluate the antioxidant capacity and the extent of lipid peroxidation of carp meat with plant additives. The research was conducted in two stages: January and April. Fish meat was mixed with additives, put into bags and held in refrigeration conditions for two weeks. Trolox Equivalent Antioxidant Capacity (TEAC) values on the first day of research in January ranged from 2.46 μM TE/g (w/w) to 4.60 μM TE/g (w/w). In April it was from 1.75 μM TE/g (w/w) to 3.21 μM TE/g (w/w), depending on the additives and method of storage (air-stored or vacuum-packed). TEAC values were higher in air-stored groups. The highest peroxide value was indicated in the control group at the end of research in January (6.06 mEq O2/kg lipids). The TOTOX index of meats on the last day of research was higher in April (18.24) than in January (max. 17.22). The antioxidants present in herbs prevent from the formation of secondary lipid oxidation products.
Inne
System-identifier
PX-59ef24e7d5de474f021fafdf
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych