Nutritional value of granulated adult dog feed
PBN-AR
Instytucja
Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
angielski
Czasopismo
Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis Agricultura Alimentaria Piscaria et Zootechnica (10pkt w roku publikacji)
ISSN
2081-1284
EISSN
Wydawca
Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie
DOI
Rok publikacji
2017
Numer zeszytu
Strony od-do
83-88
Numer tomu
336(43)3
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Słowa kluczowe
angielski
dog feed
chemical composition
metabolisable energy
polski
karmy dla psów
skład chemiczny
energia metaboliczna
Open access
Tryb otwartego dostępu
Otwarte czasopismo
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Creative Commons — Uznanie autorstwa-Niekomercyjne
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Razem z publikacją
Data udostępnienia w sposób otwarty
Streszczenia
Język
polski
Treść
Jedną z najpopularniejszych metod żywienia psów jest podawanie im pełnoporcjowych karm komercyjnych. Decydując się na karmienie psa suchą karmą, w jej wyborze należy kierować się nie ceną, ale przede wszystkim jakością. Materiał badawczy stanowiło 9 komercyjnych karm w formie granulatu przeznaczonych dla psów dorosłych. W suchej masie materiału badawczego oznaczono podstawowy skład chemiczny (białko ogólne włókno surowe, tłuszcz surowy, popiół surowy i bezazotowe związki wyciągowe). Dokonano również porównania wyników badań własnych z danymi, jakie podawali producenci na etykietach badanych karm. Na podstawie oznaczonego składu chemicznego wyliczono wartość energii metabolicznej każdej karmy. Wszystkie badane karmy spełniały przyjęte normy minimalnego zapotrzebowania na białko ogółem oraz tłuszcz surowy. Trzy spośród 9 karm nie zawierały zalecanego minimum energii metabolicznej. Porównując dane podawane przez producentów, dotyczące wartości pokarmowej karm, z wynikami analiz własnych, stwierdzono, że w kilku przypadkach producenci zawyżali bądź zaniżali zawartość poszczególnych składników pokarmowych. W sześciu spośród 9 badanych karm producenci podawali istotnie większą zawartość białka. W jednym przypadku producent podał istotnie mniejszą zawartość tłuszczu od wykazanej w przeprowadzonych analizach chemicznych.
Język
angielski
Treść
One of the most popular methods of feeding dogs is giving them complete commercial feeds. When a decision is made to feed the dog with a dry food, selection of feed should not be made based on its price but in the first place on its quality. The research material consisted of 9 commercial maintenance feeds for adult dogs. The feeds tested were in granular form. Basic chemical composition in dry matter was determined for each feed (total protein, crude fiber, crude fat, crude ash and nitrogen-free extracts). Obtained results were compared with data provided by the manufacturers on labels of testes feeds. Metabolisable energy was calculated for each feed, based on the calculated chemical composition. All tested feeds satisfied minimal demand for total protein and crude fat. Three of them did not, however, meet minimum standard for adult dog feeds with respect to the level of metabolisable energy. Comparison of data on nutritional value provided by the manufacturers with results of own analyses showed that in several cases the manufacturers over- or underestimated content of particular nutrients. In 6 out of 9 feeds the manufacturers declared significantly higher content of protein. In one case the manufacturer declared significantly lower fat content that the one resulting from performed chemical analyses.
Inne
System-identifier
PX-5a1bde90d5de651c2eef34bb
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych