Charakterystyka przebiegu działania w priorytecie czwartym PROW 2014-2020
PBN-AR
Instytucja
Wydział Ekonomiczny (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
polski
Czasopismo
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Społecznej w Ostrołęce (9pkt w roku publikacji)
ISSN
2391-9167
EISSN
Wydawca
Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Społeczna w Ostrołęce
DOI
Rok publikacji
2017
Numer zeszytu
2
Strony od-do
401-417
Numer tomu
25
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Pozostali autorzy
+ 1
Słowa kluczowe
polski
priorytet
działanie
program
wsparcie
angielski
priority
activity
program
support
Open access
Tryb otwartego dostępu
Otwarte czasopismo
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Inna
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Razem z publikacją
Data udostępnienia w sposób otwarty
Streszczenia
Język
polski
Treść
Badaniami objęto 6 działań, które zgodnie regulacjami europejskimi zaliczono do priorytetu czwartego PROW 2014-2020. Celem tego działania jest odtwarzanie, ochrona i wzbogacanie ekosystemów powiązanych z rolnictwem. Najwięcej instrumentów wsparcia w ramach całego programu przyznano na działanie płatności z tytułu ONW (2,2 mld euro-50,5%) oraz działania rolno-środowiskowo-klimatyczne (1,2 mld euro - 27,6%). Ogólnie działania w ramach priorytetu 4 odpowiadają za wydatkowanie 31,8% (4,2 mld euro) indykatywnego budżetu programu rozwoju obszarów wiejskich, określonego na poziomie 13,5 mld euro, tym 8,6 mld euro środków EFRROW.
Język
angielski
Treść
The study presents 6 activities, which, according to the European regulations were included into the fourth priority of the RDP 2014-2020. The aim of the activity is renovation, protection and enhancement of ecosystems related to agriculture. The most support instruments in the framework of the whole program were allocated in the LFA payments (2.2 billion euros - 50.5%) and agri-environment-climate activities (1.2 billion euros - 27.6%). General activities under Priority 4 are responsible for spending 31.8% (4.2 billion) of indicative budget program for rural development, estimated on level of 13.5 billion euros, including 8.6 billion euros of EAFRD means.
Inne
System-identifier
PX-5a02e298d5de02037cc3cdd2