Novel moment equations and closure approximation technique for dynamic systems under Erlang renewal impulse processes
PBN-AR
Instytucja
Wydział Budownictwa i Architektury (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Książka
Tytuł książki
Proceedings of the 15th International Probabilistic Workshop & 10th Dresdner Probabilistik Workshop
Data publikacji
2017
ISBN
978-3-95908-113-9
Wydawca
TUDpress
Publikacja
Główny język publikacji
angielski
Tytuł rozdziału
Novel moment equations and closure approximation technique for dynamic systems under Erlang renewal impulse processes
Rok publikacji
2017
Strony (od-do)
25-36
Numer rozdziału
3
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,6
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
nie
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
Nazwa konferencji
15th International Probabilistic Workshop & 10th Dresdner Probablistik Workshop
Początek konferencji
2017-09-27
Koniec konferencji
2017-09-29
Lokalizacja konferencji
Dresden
Kraj konferencji
DE
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Inne
System-identifier
PX-5a4e23b9d5debf53163223a9