Determinanty i metodologia wyboru modelu łączenia działalności spółek komunalnych : (na przykładzie MPO i KHK)
PBN-AR
Instytucja
Wydział Finansów i Prawa (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
polski
Czasopismo
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia (11pkt w roku publikacji)
ISSN
0459-9586
EISSN
2449-8513
Wydawca
DOI
URL
Rok publikacji
2017
Numer zeszytu
Strony od-do
183-194
Numer tomu
vol. 51, nr 4
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Open access
Tryb otwartego dostępu
Otwarte czasopismo
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Creative Commons — Uznanie autorstwa
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Po publikacji
Ilość miesięcy od publikacji
Data udostępnienia w sposób otwarty
Cechy publikacji
original-article
Inne
System-identifier
UEK-2168321163
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych