Disciplinary Responsibility of Accounting Professions in Poland in the Years 2013-2016
Instytucja
Wydział Finansów i Prawa (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
Książka
Tytuł książki
IFRS : Global Rules & Local Use
Data publikacji
2017
ISBN
978-80-906585-3-0
Wydawca
Anglo-American University
Publikacja
Główny język publikacji
angielski
Tytuł rozdziału
Disciplinary Responsibility of Accounting Professions in Poland in the Years 2013-2016
Rok publikacji
2017
Strony (od-do)
222-229
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,5
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Pozostali autorzy
+ 1
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
nie
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
Nazwa konferencji
The 5th International Scientific Conference IFRS: Global Rules and Local Use
Początek konferencji
2017-10-20
Koniec konferencji
2017-10-20
Lokalizacja konferencji
Praga
Kraj konferencji
CZ
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Cechy publikacji
chapter-in-a-book
peer-reviewed
Inne
System-identifier
UEK-2168319827