Eksperymentalne oznakowanie dróg i skrzyżowań
PBN-AR
Instytucja
Instytut Badawczy Dróg i Mostów
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
Przegląd Techniczny (4pkt w roku publikacji)
ISSN
0137-8783
EISSN
1689-1724
Wydawca
Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT Sp. z o.o.
DOI
Rok publikacji
2017
Numer zeszytu
22-23
Strony od-do
24-25
Numer tomu
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Streszczenia
Język
pl
Treść
Bezpieczeństwo ruchu drogowego (brd) stanowi przedmiot szczególnego zainteresowania zarządców dróg ze względu na szeroko rozumiane dobro społeczne. Jednym z ważnych elementów wpływających na brd jest odpowiednie oznakowanie dróg i skrzyżowań. Autorzy tego artykułu uważają, że zamiast zaostrzania kar i podwyższania mandatów ważniejsze jest wspomaganie kierujących przez stosowanie bardziej zaawansowanego technologicznie, a jednocześnie przyjaznego dla uczestników ruchu oznakowania zarówno pionowego, jak i poziomego. Powszechnie wiadomo, że niezwykle szybkie tempo życia, nadgodziny, stres, brak dostatecznie długiego wypoczynku i snu przy jednoczesnym wzroście liczby bodźców, zwiększają ryzyko popełniania błędów. Szczególnie niebezpieczne jest zjawisko tzw. lokalnego snu, które polega na tym, że mimo iż kierujący nie śpi, to niektóre partie jego mózgu chwilowo się wyłączają, co prowadzi w niektórych przypadkach do błędnej oceny sytuacji na drodze i podejmowania niewłaściwych decyzji. Więcej informacji na ten temat zamieszczono w PT 14-15/2017.
Cechy publikacji
Energetyka
Telekomunikacja
Energetics
Telecommunications
Original article
Original article presents the results of original research or experiment.
Oryginalny artykuł naukowy
Oryginalny artykuł naukowy przedstawia rezultaty oryginalnych badań naukowych lub eksperymentu.
Inne
System-identifier
PBN-R:846424