Effective BCI mental tasks classification with adaptively solved convolutional neural networks
PBN-AR
Instytucja
Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej (Politechnika Łódzka)
Książka
Tytuł książki
2017 18th International Symposium on Electromagnetic Fields in Mechatronics, Electrical and Electronic Engineering (ISEF) Book of Abstracts
Data publikacji
2017
ISBN
9781538616611
Wydawca
Publikacja
Główny język publikacji
en
Tytuł rozdziału
Effective BCI mental tasks classification with adaptively solved convolutional neural networks
Rok publikacji
2017
Strony (od-do)
1-2
Numer rozdziału
1
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,13
Hasło encyklopedyczne
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
nie
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
ISEF'2017
Nazwa konferencji
18th International Symposium on Electromagnetic Fields in Mechatronics, Electrical and Electronic Engineering (ISEF)
Początek konferencji
2017-09-14
Koniec konferencji
2017-09-16
Lokalizacja konferencji
Lodz
Kraj konferencji
PL
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Cechy publikacji
discipline:Informatyka – dziedzina nauk matematycznych
discipline:Informatyka – dziedzina nauk technicznych
discipline:Computer science – field of mathematics
discipline:Computer science – field of technical sciences
Inne
System-identifier
PBN-R:851321
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych