Biodegradation of polycaprolactone in natural water environments
PBN-AR
Instytucja
Wydział Materiałoznawstwa, Technologii i Wzornictwa (Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
en
Czasopismo
Polish Journal of Chemical Technology (15pkt w roku publikacji)
ISSN
1509-8117
EISSN
1899-4741
Wydawca
VERSITA (wersja elektroniczna) oraz Wydawnictwo Uczelniane ZUT (wersja papierowa)
DOI
Rok publikacji
2017
Numer zeszytu
1
Strony od-do
120-126
Numer tomu
19
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
1.00
Słowa kluczowe
en
biodegradation
poly(ε-caprolactone)
fresh water
sea water
pond
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
nie
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
Nazwa konferencji
Pomerania-Plast 2016
Początek konferencji
2016-06-07
Koniec konferencji
2016-06-10
Lokalizacja konferencji
Międzyzdroje
Kraj konferencji
PL
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Streszczenia
Język
en
Treść
The environmental degradation of poly(ε-caprolactone)[PCL] in natural fresh water (pond) and in The Baltic Sea is presented in this paper. The characteristic parameters of both environments were measured during experiment and their influence on the biodegradation of the samples was discussed. The loss of weight and changes of surface morphology of polymer samples were tested during the period of incubation. The poly(ε-caprolactone) was more biodegradable in natural sea water than in pond. PCL samples were completely assimilated over the period of six weeks incubation in The Baltic Sea water, but after forty two weeks incubation in natural fresh water the polymer weight loss was about 39%. The results have confirmed that the investigated polymers are susceptible to an enzymatic attack of microorganisms, but their activity depends on environments.
Cechy publikacji
Biotechnologia – dziedzina nauk chemicznych
Technologia chemiczna – dziedzina nauk chemicznych
Biotechnologia – dziedzina nauk technicznych
Inżynieria chemiczna
Inżynieria materiałowa
Inżynieria środowiska
Technologia chemiczna – dziedzina nauk technicznych
Ochrona środowiska – dziedzina nauk chemicznych
Biotechnology – field of chemical sciences
Chemical Technology – field of chemical sciences
Biotechnology – field of technical sciences
Chemical engineering
Materials science
Environmental engineering
Chemical technology – field of technical sciences
Environmental protection – field of chemical sciences
discipline:Chemia
discipline:Ekologia
discipline:Ochrona środowiska – dziedzina nauk chemicznych
discipline:Towaroznawstwo
discipline:Chemistry
discipline:Ecology
discipline:Environmental protection – field of chemical sciences
discipline:Science of commodities
Original article
Original article presents the results of original research or experiment.
Oryginalny artykuł naukowy
Oryginalny artykuł naukowy przedstawia rezultaty oryginalnych badań naukowych lub eksperymentu.
Inne
System-identifier
PBN-R:823357
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych