Biodiversity - economy or ecology? Long-term study of changes in the biodiversity of aphids living in steppe-like grasslands in Central Europe
PBN-AR
Instytucja
Wydział Inżynierii Materiałów, Budownictwa i Środowiska (Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
en
Czasopismo
European Journal of Entomology (30pkt w roku publikacji)
ISSN
1802-8829
EISSN
1210-5759
Wydawca
DOI
URL
Rok publikacji
2017
Numer zeszytu
brak
Strony od-do
140-146
Numer tomu
114
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.35
Autorzy
(liczba autorów: 3)
Pozostali autorzy
+ 2
Słowa kluczowe
en
Hemiptera
Aphidoidea
biodiversity
protected and endangered species
pl
pluskwiaki
mszyce
chronione i zagrożone gatunki
bioróżnorodność
Open access
Tryb otwartego dostępu
Inne
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Creative Commons — Uznanie autorstwa
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Data udostępnienia w sposób otwarty
Cechy publikacji
original-article
Inne
System-identifier
0000017882
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych