Photonic Technology Revolution Influence on the Defence Area
PBN-AR
Instytucja
Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Optyki Stosowanej imienia prof. Maksymiliana Pluty
Książka
Tytuł książki
Electro-Optical Remote Sensing XI
Data publikacji
2017
ISBN
9781510613324
Wydawca
SPIE
Publikacja
Główny język publikacji
EN
Tytuł rozdziału
Photonic Technology Revolution Influence on the Defence Area
Rok publikacji
2017
Strony (od-do)
104340J-1 – 104340J-6
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,5
Hasło encyklopedyczne
Słowa kluczowe
EN
photonics
EN
photonic technologies
EN
photonic integrated circuits
EN
MOEMS
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
tak
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
Electro-Optical Remote Sensing XI
Nazwa konferencji
SPIE Security + Defence 2017, Electro-Optical Remote Sensing XI
Początek konferencji
2017-09-11
Koniec konferencji
2017-09-12
Lokalizacja konferencji
Warszawa
Kraj konferencji
PL
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Google Scholar
Open access
Tryb otwartego dostępu
Inne
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Inna
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Razem z publikacją
Data udostępnienia w sposób otwarty
Streszczenia
Język
EN
Treść
Revolutionary progress in the photonic technology provides the ability to develop military systems of new properties not possible to obtain with the use of classical technologies. In recent years, this progress has resulted in developing advanced, complex, multifunctional and relatively cheap Photonic Integrated Circuits (PIC) or Hybrid Photonics Circuits (HPC) built of a collection of standardized optical, optoelectronic and photonic components. This idea is similar to the technology of Electronic Integrated Circuits, which has revolutionized the microelectronic market. The novel approach to photonic technology is now revolutionizing the photonics’ market. It simplifies the photonics technology and enables creation of technological centers for designing, development and production of advanced optical and photonic systems in the EU and other countries. This paper presents some selected photonic technologies and their impact on such defense systems like radars, radiolocation, telecommunication, and radio-communication systems.
Cechy publikacji
oryginalny artykuł naukowy
zrecenzowana naukowo
konferencyjna
Inne
System-identifier
WOS:000418793200015
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych