Charakterystyka głównych i lokalnych zbiorników wód podziemnych
PBN-AR
Instytucja
Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy
Książka
Tytuł książki
Główne zbiorniki wód podziemnych w Polsce
Data publikacji
2017
ISBN
978-83-7863-721-9
Wydawca
Państwowy Instytut Geologiczny-Państwowy Instytut Badawczy
Publikacja
Główny język publikacji
polski
Tytuł rozdziału
Charakterystyka głównych i lokalnych zbiorników wód podziemnych
Rok publikacji
2017
Strony (od-do)
64-389
Numer rozdziału
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
32,6
Hasło encyklopedyczne
Open access
Tryb otwartego dostępu
Witryna wydawcy
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Inna
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Razem z publikacją
Data udostępnienia w sposób otwarty
Inne
System-identifier
PX-5a7962d7d5de9ec1fea247de