Acorns of invasive Northern Red Oak (Quercus rubra) in Europe are larval hosts for moths and beetles
PBN-AR
Instytucja
Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
en
Czasopismo
BIOLOGICAL INVASIONS (35pkt w roku publikacji)
ISSN
1387-3547
EISSN
1573-1464
Wydawca
DOI
URL
Rok publikacji
2017
Numer zeszytu
8
Strony od-do
2419-2425
Numer tomu
19
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
Pozostali autorzy
+ 1
Słowa kluczowe
en
invasive plant species
seed damage
seed loss
acorns
Open access
Tryb otwartego dostępu
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Creative Commons — Uznanie autorstwa
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Razem z publikacją
Data udostępnienia w sposób otwarty
Cechy publikacji
original-article
Inne
System-identifier
0000018833
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych