Connexin43high prostate cancer cells induce endothelial connexin43 up-regulation through the activation of intercellular ERK1/2-dependent signaling axis.
PBN-AR
Instytucja
Wydział Lekarski (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
en
Czasopismo
Eur. J. Cell. Biol. (25pkt w roku publikacji)
ISSN
0171-9335
EISSN
Wydawca
DOI
URL
Rok publikacji
2017
Numer zeszytu
4
Strony od-do
337-346
Numer tomu
96
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
Pozostali autorzy
+ 5
Open access
Tryb otwartego dostępu
Inne
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Creative Commons — Uznanie autorstwa-Niekomercyjne-Bez utworów zależnych
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Razem z publikacją
Data udostępnienia w sposób otwarty
Inne
System-identifier
0000082114
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych