Dynamics of water molecules in pastes of cross-linked and acetylated starches
PBN-AR
Instytucja
Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego
Książka
Tytuł książki
Procedings of the 13th International Conference on Polysaccharides-Glycoscience
Data publikacji
2017
ISBN
978-80-86238-74-6
Wydawca
Czech Chemical Society
Publikacja
Główny język publikacji
angielski
Tytuł rozdziału
Dynamics of water molecules in pastes of cross-linked and acetylated starches
Rok publikacji
2017
Strony (od-do)
84-89
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,75
Hasło encyklopedyczne
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
tak
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
Nazwa konferencji
13th International Conference on Polysaccharides-Glycoscience
Początek konferencji
2017-11-08
Koniec konferencji
2017-11-10
Lokalizacja konferencji
Praga
Kraj konferencji
CZ
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Inne
System-identifier
PX-5a8ec2c2d5dee0db7bca5823