Degradability of cross-linked polyurethanes/chitosan composites
PBN-AR
Instytucja
Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa (Uniwersytet Morski w Gdyni)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
EN
Czasopismo
POLIMERY (15pkt w roku publikacji)
ISSN
0032-2725
EISSN
Wydawca
Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. Ignacego Mościckiego
URL
Rok publikacji
2017
Numer zeszytu
7-8
Strony od-do
567-575
Numer tomu
62
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
Pozostali autorzy
+ 3
Słowa kluczowe
EN
cross-linked polyurethanes
chitosan
composites
polyurethane degrability
PL
usieciowane poliuretany
chitozan
kompozyty
podatność poliuretanów na degradację
Streszczenia
Język
EN
Treść
Polyurethanes with synthetic poly ([R,S]-3-hydroxybutyrate) in the soft segment and with polycaprolactone triol as cross-linker were blended wuth chitosan and degraded in hydrolytic and oxidative solution. Progress of the degradation of the samples was evaluted by changes in their weight, surface topography and thermal properties. Increasing the poly ([R,S]-hydroxybutyrate) content in soft segment as well as blending with chitosan resulted in an increase in degradability of cross-linked polyurethanes in both solutions.
Język
PL
Treść
Poliuretany zawierające syntetyczny poli([R,S]-3-hydroksymaślan) w segmencie giętkim oraz polikaprolaktonotriol jako związek sieciujący zmieszano z chitozanem i poddano degradacji w roztworach hydrolitycznym i utleniającym. Postęp rozkładu kompozytów oceniano na podstawie zmiany masy, powierzchni i właściwości termicznych próbek. Zarówno zwiększenie zawartości ­poli([R,S]-3-hydroksymaślanu) w segmencie giętkim poliuretanów, jak i zmieszanie ich z chitozanem spowodowało wzrost podatności usieciowanych poliuretanów na degradację w obu rodzajach roztworów.
Cechy publikacji
original-article
Inne
System-identifier
article_941_521
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych