Ocena jakości wybranych chipsów ziemniaczanych dostępnych w sprzedaży detalicznej
PBN-AR
Instytucja
Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa (Uniwersytet Morski w Gdyni)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
PL
Czasopismo
Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni (7pkt w roku publikacji)
ISSN
1644-1818
EISSN
Wydawca
Wydawnictwo Akademii Morskiej w Gdyni
DOI
URL
Rok publikacji
2017
Numer zeszytu
99
Strony od-do
141-148
Numer tomu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Słowa kluczowe
PL
chipsy ziemniaczane
jakość sensoryczna
zawartość wody
zawartość tłuszczu
zawartość chlorku sodu
EN
potato crips
sensory quality
the content of water
the content of fat
the content of sodium chloride
Open access
Tryb otwartego dostępu
Otwarte czasopismo
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Creative Commons — Uznanie autorstwa
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Razem z publikacją
Data udostępnienia w sposób otwarty
Streszczenia
Język
PL
Treść
Celem pracy było określenie jakości wybranych chipsów ziemniaczanych dostępnych w sprzedaży detalicznej na podstawie oceny cech sensorycznych oraz wyróżników fizykochemicznych. Materiał do badań stanowiły chipsy ziemniaczane paprykowe dwóch producentów Frito Lay oraz Lorenz. Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono, że badane chipsy ziemniaczane były istotnie statystycznie zróżnicowane pod względem jakości sensorycznej oraz badanych parametrów fizykochemicznych.
Język
EN
Treść
The aim of the study was to determine the quality of potato crisps available for retail sale on the basis of sensory qualities and physicochemical indicators. The research material consisted of potato pepper crisps of two producers Frito Lay and Lorenz. Based on the results, it was found that the examined potato crisps are significantly statistically diversified in respect of the sensory quality and the levels of the determined physicochemical parameters.
Cechy publikacji
original-article
Inne
System-identifier
article_1003_521