Szanse, cele i możliwości edukacji ekologicznej nauczycieli z wykorzystaniem mediów i webGIS
PBN-AR
Instytucja
Wydział Geografii i Studiów Regionalnych (Uniwersytet Warszawski)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
Edukacja Ustawiczna Dorosłych (14pkt w roku publikacji)
ISSN
1507-6563
EISSN
Wydawca
Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy
DOI
Rok publikacji
2017
Numer zeszytu
2 (97)
Strony od-do
52-62
Numer tomu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
1.00
Autorzy
Słowa kluczowe
pl
edukacja nauczycieli
edukacja ekologiczna
webGIS.
en
education of teachers
environmental education
webGIS
Open access
Tryb otwartego dostępu
Otwarte czasopismo
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Inna
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Po publikacji
Ilość miesięcy od publikacji
2
Data udostępnienia w sposób otwarty
Streszczenia
Język
en
Treść
The article discusses the topic of environmental education of teachers using media and webGIS, as a major issue in the context of changes in the education in Poland. Giving the example of postgraduate studies addressed to teachers of geography organized at the University of Warsaw, the structure and content of the course were presented. This proposal of education for teachers, with the use of multimedia and web GIS elements, may be a didactic inspiration and a model course for other educational units.
Cechy publikacji
Pedagogika
Pedagogy
discipline:Geografia
discipline:Informatyka – dziedzina nauk technicznych
discipline:Geography
discipline:Computer science – field of technical sciences
Original article
Original article presents the results of original research or experiment.
Oryginalny artykuł naukowy
Oryginalny artykuł naukowy przedstawia rezultaty oryginalnych badań naukowych lub eksperymentu.
Inne
System-identifier
PBN-R:840305