Importance of digital spatial data in environmental education
PBN-AR
Instytucja
Wydział Geografii i Studiów Regionalnych (Uniwersytet Warszawski)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
en
Czasopismo
Edukacja Biologiczna i Środowiskowa (8pkt w roku publikacji)
ISSN
1643-8779
EISSN
Wydawca
INSTYTUT BADAŃ EDUKACYJNYCH
DOI
Rok publikacji
2018
Numer zeszytu
Strony od-do
34-38
Numer tomu
1
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.70
Autorzy
Słowa kluczowe
en
sustainable development
spatial data
GIS
environmental education
Open access
Tryb otwartego dostępu
Otwarte czasopismo
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Creative Commons — Uznanie autorstwa
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Po publikacji
Ilość miesięcy od publikacji
3
Data udostępnienia w sposób otwarty
Streszczenia
Język
en
Treść
The article describes the importance of spatial data resources and GIS tools in environmental education. Data resources available at European and national level and possibilities of their use in education have been presented. Assessment of usefulness of these resources for environmental education objectives was made. Examples of use of spatial data in environmental education are presented.
Cechy publikacji
Pedagogika
Biologia
Pedagogy
Biology
discipline:Geografia
discipline:Geography
Original article
Original article presents the results of original research or experiment.
Oryginalny artykuł naukowy
Oryginalny artykuł naukowy przedstawia rezultaty oryginalnych badań naukowych lub eksperymentu.
Inne
System-identifier
PBN-R:846571
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych