Cechy sedymentologiczne osadów wodnolodowcowych w żwirowni Łubienica-Superunki (SE część Wysoczyzny Ciechanowskiej)
PBN-AR
Instytucja
Wydział Geografii i Studiów Regionalnych (Uniwersytet Warszawski)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
Landform Analysis (8pkt w roku publikacji)
ISSN
1429-799X
EISSN
2081-5980
Wydawca
BOGUCKI WYDAWNICTWO NAUKOWE
DOI
Rok publikacji
2017
Numer zeszytu
Strony od-do
25-36
Numer tomu
33
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
Słowa kluczowe
pl
osady wodnolodowcowe
sedymentacja sandrowa
plejstocen
Wysoczyzna Ciechanowska
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
nie
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
Nazwa konferencji
XI ZJAZD GEOMORFOLOGÓW POLSKICH Naturalne i antropogeniczne uwarunkowania rozwoju rzeźby
Początek konferencji
2017-09-13
Koniec konferencji
2017-09-16
Lokalizacja konferencji
Warszawa
Kraj konferencji
PL
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Open access
Tryb otwartego dostępu
Otwarte czasopismo
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Creative Commons — Uznanie autorstwa-Niekomercyjne-Bez utworów zależnych
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Razem z publikacją
Data udostępnienia w sposób otwarty
2017-09-04
Streszczenia
Język
pl
Treść
Praca zawiera charakterystykę sedymentologiczną osadów sandrowych występujących pod niewielkiej miąższości gliną lodowcową w południowo-wschodniej części Wysoczyzny Ciechanowskiej, w pobliżu strefy krawędziowej z doliną Narwi. W artykule przedstawiono opis sekwencji struktur sedymentacyjnych widocznych w żwirowni Łubienica-Superunki i próbę interpretacji warunków transportu i depozycji osadów wodnolodowcowych. Występują tu dwa kompleksy osadów, z których dolny był akumulowany w roztoce piaskodennej, a górny w roztoce o większej dynamice przepływów (ze znacznie większym udziałem żwirów) przed nasuwającym się czołem lądolodu.
Cechy publikacji
Geografia
Geologia
Geography
Geology
discipline:Geografia
discipline:Geologia
discipline:Geography
discipline:Geology
Original article
Original article presents the results of original research or experiment.
Oryginalny artykuł naukowy
Oryginalny artykuł naukowy przedstawia rezultaty oryginalnych badań naukowych lub eksperymentu.
Inne
System-identifier
PBN-R:832941
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych