Analiza dolegliwości bólowych kręgosłupa w odcinku lędźwiowo-krzyżowym na przykładzie kobiet ciężarnych – doniesienia wstępne
PBN-AR
Instytucja
Wydział Medyczny (Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie)
Książka
Tytuł książki
Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce 2017. Materiały Konferencyjne - jesień. Część IV - Lublin
Data publikacji
2017
ISBN
9788365917591
Wydawca
Młodzi Naukowcy
Publikacja
Główny język publikacji
pl
Tytuł rozdziału
Analiza dolegliwości bólowych kręgosłupa w odcinku lędźwiowo-krzyżowym na przykładzie kobiet ciężarnych – doniesienia wstępne
Rok publikacji
2017
Strony (od-do)
67-67
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.06
Hasło encyklopedyczne
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
nie
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
Nazwa konferencji
VI Ogólnokrajowa Konferencja Młodzi Naukowcy w Polsce - Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce 2017
Początek konferencji
2017-11-24
Koniec konferencji
2017-11-24
Lokalizacja konferencji
Lublin
Kraj konferencji
PL
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Streszczenia
Język
pl
Treść
Wstęp: W trakcie trwania ciąży zachodzi wiele zmian w ciele kobiety. Pojawiają się w tym okresie dolegliwości bólowe kręgosłupa w odcinku lędźwiowo-krzyżowym. Ból nie zawsze ustępuje po narodzeniu dziecka. Sposoby leczenia dolegliwości bólowych kręgosłupa, w czasie trwania ciąży, nie należą do najprostszych ze względu na prawdopodobieństwo wystąpienia powikłań związanych z przebiegiem ciąży. Wykorzystanie kinesiotapingu, masażu, technik manualnych oraz ćwiczeń pozwalana na ograniczenie lub wyeliminowanie bólu. Kobiety w ciąży, należy również edukować w zakresie wypoczynku i pracy, głownie gdy są to pierworódki. Cel pracy: Ocena występowania dolegliwości bólowych kręgosłupa w odcinku lędźwiowo-krzyżowym. Materiały i metody: Badania przeprowadzone zostały w szkole rodzenia w Szpitalu Specjalistycznym PRO-FAMILIA w Rzeszowie. Do badań wykorzystano autorski kwestionariusz ankiety oraz wizualno-analogową skalę VAS. Analizując dane oceniono istotność różnic pomiędzy cechami, obliczoną przy użyciu testu Chi-kwadrat. Przyjęto 5 - procentowy błąd wnioskowania. Wyniki: Analiza statystyczna wykazała istotnie częstsze występowanie dolegliwości bólowych u kobiet w drugiej i kolejnej ciąży. Częstsze nasilenie dolegliwości obserwowano u wieloródek w porównaniu do pierworódek. Przeprowadzone badania wykazały wystąpienie dolegliwości u kobiet, u których w dzieciństwie wykryto wady postawy. Predyspozycje do wystąpienia dolegliwości bólowych podczas ciąży w dolnym odcinku kręgosłupa odnotowano w grupie kobiet, u których ból występował przed ciążą. Wnioski: 1. Druga i kolejne ciąże zwiększają ryzyko występowania dolegliwości bólowych kręgosłupa L-S w badanej grupie oraz wpływają na ich nasilenie w porównaniu do dolegliwości bólowych występujących przed ciążą. 2. Występowanie dolegliwości bólowych kręgosłupa przed ciążą w badanej grupie zwiększa ryzyko ich występowania podczas ciąży. 3. Występowanie wad postawy w dzieciństwie w badanej grupie kobiet wpływa istotnie na zwiększenie częstości występowania ostrych dolegliwości bólowych kręgosłupa L-S. 4. Nasilenie bólu u badanych kobiet w okresie ciąży nie zależy od zaawansowania ciąży. 5. Rodzaj wykonywanej pracy kobiet w ciąży, poddanych badaniu, nie ma wpływu na charakter i nasilenie dolegliwości bólowych kręgosłupa w odcinku lędźwiowo-krzyżowym.
Cechy publikacji
Abstract
Abstrakt
Inne
System-identifier
PBN-R:841832