Cechy fizykochemiczne i skład jonowy wód górnej Soły
PBN-AR
Instytucja
Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
PL
Czasopismo
Przegląd Naukowy. Inżynieria i Kształtowanie Środowiska (10pkt w roku publikacji)
ISSN
1732-9353
EISSN
2543-7496
Wydawca
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
DOI
Rok publikacji
2017
Numer zeszytu
1
Strony od-do
38--54
Numer tomu
26
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
1.2
Słowa kluczowe
EN
anthropopressure
physicochemical properties of water
Soła
PL
antropopresja
Soła
cechy fizykochemiczne wody
Streszczenia
Język
EN
Treść
In the article the authors present the results of water quality in the upper section of the Soła (from Rajczy to the dam Tresna). The chemical composition of water dominated by Ca2+ and HCO3–, and the biogenic compounds NO32–. Water characterized by low mineral content in the range of 195.6 to 246.3 mg·dm–3. In the field, the pH measured, and EC water were measured. In the laboratory HGI AGH determined by methods ICP-OES: Ca2+, Mg2+, Na+, K+, Fe2+, SO42–, PO43–, and ICP-MS: Ag, Al, As, Be, Bi, Br, Cd, Co, Cr, Cs, Cu, Ga, Hg, I, Mn, Mo, Ni, Pb, Rb, Sb, Se, Sn, Te, Ti, Tl, U, V, W, Y, Sr, Zn, Zr. Concentrations of HCO3– and Cl– were determined volumetrically and argentometrycznie (Mohr’s method). To determine the concentration of NO32– used the DR 2800 spectrophotometer HACH Lange. The paper attempts ties physico-chemical composition of the characteristics of the geographical environment catchment.
Język
PL
Treść
W artykule zaprezentowano wyniki badań jakości wód w górnym odcinku Soły (od Rajczy do zapory Tresna). W składzie chemicznym wody dominowały jony Ca2+ i HCO3–, a ze związków biogennych NO32–. Wody charakteryzowały się niskim poziomem mineralizacji w zakresie od 195,6 do 246,3 mg·dm–3. W terenie zmierzono wartość pH oraz PEW wody. W laboratorium HGI AGH oznaczono metodami ICP-OES: Ca2+, Mg2+, Na+, K+, Fe2+, SO42–, PO43–, oraz ICP-MS: Ag, Al, As, Be, Bi, Br, Cd, Co, Cr, Cs, Cu, Ga, Hg, I, Mn, Mo, Ni, Pb, Rb, Sb, Se, Sn, Te, Ti, Tl, U, V, W, Y, Sr, Zn, Zr. Stężenia HCO3– oraz Cl– oznaczono wolumetrycznie oraz argentometrycznie (metodą Mohra). Do oznaczenia stężenia NO32– wykorzystano spektrofotometr DR 2800 fi rmy HACH Lange. W pracy dokonano próby powiązania składu fizykochemicznego z cechami środowiska geograficznego zlewni.
Cechy publikacji
original article
peer-reviewed
Inne
System-identifier
idp:105233
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych