Skład chemiczny wód potoków południowego stoku masywu Babiej Góry
PBN-AR
Instytucja
Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
PL
Czasopismo
Prace Geograficzne / Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego (14pkt w roku publikacji)
ISSN
1644-3586
EISSN
2083-3113
Wydawca
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego = Institute of Geography and Spatial Management Jagiellonian University ; Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego = Jagiellonian University Press
DOI
Rok publikacji
2017
Numer zeszytu
148
Strony od-do
81--106
Numer tomu
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
1.92
Autorzy
Słowa kluczowe
EN
Babiogórski National Park
variability in time-space
mountain streams
physical and chemical parameters of water
PL
Babiogórski Park Narodowy
zmienność czasowa i przestrzenna
potoki górskie
parametry fizykochemiczne wód
Streszczenia
Język
EN
Treść
The chemical composition of the waters of mountain streams depends on natural and anthropogenic conditions. The aim of the study was to determine the variability of physico-chemical properties of water in the streams in the massif of Babia Góra. The study selected fourteen streams located in the Babia Góra National Park and its buffer zone. Based on the results of analyses of macronutrients and micronutrients of ions, conditions determining the physico-chemical parameters of water were determined. The physical and chemical composition of stream waters proved to be conditioned by the geology of catchments, the process of dilution, water temperature and the type of plant communities as well as and the seasonality of vegetation.
Język
PL
Treść
Skład chemiczny wód potoków górskich zależy od uwarunkowań naturalnych i antropogenicznych. Celem opracowania jest określenie zmienności cech fizykochemicznych wód potoków w masywie Babiej Góry. Do badań wybrano 14 potoków położonych w Babiogórskim Parku Narodowym oraz w jego otulinie. Na podstawie wyników analiz makroskładników oraz mikroskładników wybranych jonów określono uwarunkowania determinujące parametry fizykochemiczne wód. Znaczenie dla składu fizykochemicznego wód potoków wykazała budowa geologiczna zlewni potoków, proces rozcieńczania, temperatura wody oraz typ zbiorowisk roślinnych i ich sezonowość wegetacji.
Cechy publikacji
original article
peer-reviewed
Inne
System-identifier
idp:105238
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych