Influence of green technologies on architectural form
PBN-AR
Instytucja
Wydział Architektury (Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki)
Książka
Tytuł książki
4th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts, SGEM 2017, 28-31 March 2017, extended scientific sessions Vienna, Austria : conference proceedings. [Book 5], Urban Planning, Architecture & Design. Vol. 1, Architecture and Design
Data publikacji
2017
ISBN
978-619-7105-96-4
Wydawca
STEF92 Technology Ltd.
Publikacja
Główny język publikacji
eng
Tytuł rozdziału
Influence of green technologies on architectural form
Rok publikacji
2017
Strony (od-do)
149-160
Numer rozdziału
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.8
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Pozostali autorzy
+ 1
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
nie
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
Nazwa konferencji
SGEM 2017 : 4th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts
Początek konferencji
2017-03-28
Koniec konferencji
2017-03-31
Lokalizacja konferencji
Wiedeń
Kraj konferencji
PL
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Inne
System-identifier
BPK-RID-65729
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych