Analiza eksploatacyjnego wskaźnika efektywności energetycznej statku w aspekcie ekonomicznym i ekologicznym
PBN-AR
Instytucja
Wydział Mechaniczny (Uniwersytet Morski w Gdyni)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
PL
Czasopismo
Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni (7pkt w roku publikacji)
ISSN
1644-1818
EISSN
Wydawca
Wydawnictwo Akademii Morskiej w Gdyni
DOI
URL
Rok publikacji
2017
Numer zeszytu
100
Strony od-do
200-213
Numer tomu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Słowa kluczowe
PL
eksploatacyjny wskaźnik efektywności energetycznej
konstrukcyjny wskaźnik efektywności energetycznej
plan zarządzania efektywnością energetyczną statku
EN
energy efficiency operational indicator
energy efficiency design index
energy efficiency management plan
Open access
Tryb otwartego dostępu
Otwarte czasopismo
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Creative Commons — Uznanie autorstwa
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Razem z publikacją
Data udostępnienia w sposób otwarty
Streszczenia
Język
PL
Treść
Artykuł przedstawia wybrane narzędzia do poprawy i oszacowania efektywności energetycznej statku oraz analizę eksploatacyjnego wskaźnika efektywności energetycznej statku (EEOI). Głównym zadaniem rozpatrywanych narzędzi jest ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, a w szczególności dwutlenku węgla, do atmosfery podczas eksploatacji statku. Celem przeprowadzonej analizy było wykazanie możliwości stosowania EEOI w czasie eksploatacji statku.
Język
EN
Treść
This article presents selected tools for improving and estimating vessel energy efficiency and analysis of energy efficiency operational indicator EEOI. The main task of the tools under consideration is to reduce greenhouse gases emissions and, in particular, emission into the atmosphere during ship operation. The purpose of the study was to demonstrate the applicability of the EEOI during ship operation.
Cechy publikacji
original-article
Inne
System-identifier
article_1022_523