Analiza przestrzeni w kontekście wirtualizacji rynku
PBN-AR
Instytucja
Wydział Zarządzania (Politechnika Częstochowska)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
Marketing i Rynek (9pkt w roku publikacji)
ISSN
1231-7853
EISSN
Wydawca
Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne
DOI
URL
Rok publikacji
2017
Numer zeszytu
Strony od-do
595-603
Numer tomu
R.24, nr 7
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Słowa kluczowe
en
model
market
cyberspace
space
conceptualization
pl
model
cyberprzestrzeń
przestrzeń
konceptualizacja
rynek
Streszczenia
Język
en
Treść
The main objective of this paper is to present the results of research involving the conceptualization of space, with particular focus on the market virtualization. It is assumed that the issue of space in general, can be an interesting interpretation platform for many of today's socio-economic phenomenas. The article focuses on the analysis of markets virtualization, which are associated with the processes of consumer behavior transformation and the emergence of "space behavior" in an environment of cyberspace. Article also addresses the issue of "production of space", that it means the production of virtual space by the company as a process of markets expanding. The research approach is based on interdisciplinary studies and conceptual modeling.
Język
pl
Treść
Głównym celem publikacji jest prezentacja wyników badań polegających na konceptualizacji zagadnienia przestrzeni, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki wirtualizacji rynku. Przyjęto założenie, iż zagadnienie przestrzeni w ogóle może stanowić interesującą platformę interpretacyjną dla wielu współczesnych zjawisk społeczno-gospodarczych. W artykule skoncentrowano się na analizie i znaczeniu wirtualizacji rynków, które związane są z procesami przekształceń zachowań konsumentów i wyłanianiu się swoistej „przestrzeni zachowań” w środowisku cyberprzestrzeni. Artykuł podejmuje również zagadnienie „produkcji przestrzeni” czyli wytwarzanie przestrzeni wirtualnej przez przedsiębiorstwa jako swoisty proces poszerzania rynku. Przyjęte podejście badawcze bazuje na studiach interdyscyplinarnych oraz modelowaniu konceptualnym.
Cechy publikacji
original-article
Inne
System-identifier
55773