Promocja aktywności fizycznej na przykładzie sieci klubów fitness dla kobiet
PBN-AR
Instytucja
Wydział Zarządzania (Politechnika Częstochowska)
Książka
Tytuł książki
Bezpieczeństwo zdrowotne – ujęcie interdyscyplinarne. Bezpieczeństwo w perspektywie następnych pokoleń – zdrowe życie, dorastanie i starzenie się
Data publikacji
2016
ISBN
978-83-65096-49-4
Wydawca
Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa
Publikacja
Główny język publikacji
pl
Tytuł rozdziału
Promocja aktywności fizycznej na przykładzie sieci klubów fitness dla kobiet
Rok publikacji
2016
Strony (od-do)
287-299
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.72
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
Słowa kluczowe
en
marketing
physical activity
service promotion
sport - recreation company
pl
marketing
aktywność fizyczna
promocja usług
przedsiębiorstwo sportowo-rekreacyjne
Streszczenia
Język
en
Treść
Modern reality demands of us being fit and physically attractive. We can say that being fit is in fashion. This trend concerns not on)y physical activity but also listening to body needs, prevention, balanced diet. The most common reasons of doing some physical activity are the improvement of health condition, relax, keeping shape and fun. Unfortunately, the researches show that Polish people against a background of other European countries are placed lower than average. That is why, there is a need of taking integrated actions to promote physical activity. The goal of this article is the presentation the importance of physical activity in the life of modern human, showing the role of sport - recreation companies which they can play, apart from business goals. In this article the conception of fitness clubs chain for women is presented and the set of tools useful in the promotion of physical activity is offered.
Język
pl
Treść
Współczesna rzeczywistość wymaga od nas bycia sprawnym i atrakcyjnym fizycznie. Można dziś mówić o modzie na bycie fit. Trend ten jednak dotyczy nie tylko aktywności fizycznej, ale również wsłuchania się w potrzeby organizmu, profilaktyki, stosowania zbilansowanej diety. Do najczęstszych powodów uprawiania jakiejkolwiek aktywności fizycznej należą poprawa stanu zdrowia, relaks, poprawa kondycji i zabawa. Niestety, jak pokazują badania, Polacy na tle innych krajów europejskich wypadają poniżej średniej. Stąd potrzeba podjęcia zintegrowanych działań służących promocji aktywności fizycznej. Celem artykułu było przedstawienie znaczenia aktywności fizycznej w życiu współczesnego człowieka, wskazanie roli jaką mogą odgrywać, poza realizacją celów biznesowych, przedsiębiorstwa sportowo-rekreacyjne. W pracy przedstawiona została koncepcja sieci klubów fitness dla kobiet oraz zaproponowano zestaw narzędzi służących promocji aktywności fizycznej.
Cechy publikacji
chapter-in-a-book
peer-reviewed
Inne
System-identifier
56128