Antibiotics in the Environment as one of the Barriers to Sustainable Development
PBN-AR
Instytucja
Wydział Zarządzania (Politechnika Częstochowska)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
en
Czasopismo
Problemy Ekorozwoju (20pkt w roku publikacji)
ISSN
1895-6912
EISSN
2080-1971
Wydawca
Politechnika Lubelska
DOI
URL
Rok publikacji
2018
Numer zeszytu
Strony od-do
197-207
Numer tomu
Vol.13, nr 1
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
(liczba autorów: 3)
Pozostali autorzy
+ 2
Słowa kluczowe
en
antibiotics
water pollution
drug resistance
pl
antybiotyki
zanieczyszczenie wody
lekooporność
Streszczenia
Język
en
Treść
The paper has analyzed the presence of antibiotics in crude (hospital, medicine production and municipal) waste water, treated waste water, surface water and drinking water across the world. The concentrations of antibiotics in medicine production waste water reached a level of up to 900 µ/dm3; in hospital waste water, up to 124 µ/dm3 ; and in municipal waste water, up to 64 µ/dm3 . Antibiotic concentrations in treated waste water approached 260 ng/dm3 . The presence of antibiotics in surface water has also been covered. The most often identified medicines were: Ciprofloxacin, Erythromycin, Norfloxacin, Sulfamethoxazole and Trimethoprim. The maximum antibiotic concentrations in surface water are as high as up to 2 µg/dm3 . In the majority of cases, identified antibiotics occurred in concentrations from several to several dozen ng/dm3 , and less often in several hundred ng/dm3 . The presence of antibiotics in drinking water, similarly as for waste water, was identified worldwide, e.g. in China, USA, Germany, Canada, France. Very high antibiotic concentrations were noted in Guangzhou, China, which reached a level of up to 679.7 ng/dm3 (Ciprofloxacin), but also in the USA (Triclosan) – 734 ng/dm3 ). In the majority of instances, antibiotics are present in water in much lower concentrations. The consequence of environmental contamination with antibiotics is the drug resistance of many bacterial strains with the resultant deaths of 25 000 people in the European Union and 700 000 people across the globe. The other effects of the presence of antibiotics in the natural environment are not fully understood yet. For example, carcinogenic, teratogenic or mutagenic effects are attributed to these contaminants.
Język
pl
Treść
W pracy przeanalizowano obecność antybiotyków w ściekach surowych (szpitalnych, z produkcji leków, komunalnych), oczyszczonych, wodach powierzchniowych i wodzie pitnej na świecie. Stężenia antybiotyków analizowane w ściekach z produkcji leków dochodziły do 900 µ/dm3 , w ściekach szpitalnych do 124 µ/dm3 i komunalnych do 64 µ/dm3 . Stężenia antybiotyków w ściekach oczyszczonych dochodziły do 260 ng/dm3 . Przedstawiono również obecność antybiotyków w wodach powierzchniowych. Najczęściej identyfikowanymi lekami były: ciprofloxacin, erytromycyna, norfloxacin, sulfamethoxazole i trimethoprim. Maksymalne stężenia antybiotyków w wodach powierzchniowych dochodzą nawet do 2 µg/dm3 . W większości przypadkach identyfikowane antybiotyki występowały w ilości od kilku do kilkudziesięciu ng/dm3 , rzadziej w ilości kilkuset ng/dm3 . Obecność antybiotyków w wodzie pitnej jest identyfikowana, podobnie jak w przypadku ścieków na całym świecie np. w Chinach, USA, Niemczech, Kanadzie, Francji. Odnotowano bardzo wysokie stężenia antybiotyków Chinach w Guangzhou dochodzące do 679,7 ng/dm3 (ciprofloxacin ), ale również w USA (triclosan – 734 ng/dm3 ). W większości przypadków antybiotyki w wodach są w znacznie niższych stężeniach. Konsekwencją zanieczyszczenia środowiska antybiotykami jest lekooporność wielu szczepów bakterii i w konsekwencji coroczna śmierć 25 000 osób w Unii Europejskiej i około 700000 na całej kuli ziemskiej. Nie do końca poznane są inne skutki obecności antybiotyków w środowisku. Przypisuje się temu zanieczyszczeniu właściwości rakotwórcze, teratogenne lub mutagenne.
Cechy publikacji
original-article
Inne
System-identifier
57285