Jakość i autentyczność w percepcji osób zwiedzających festyn archeologiczny w Biskupinie
PBN-AR
Instytucja
Wydział Finansów i Bankowości (Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
polski
Czasopismo
Turystyka Kulturowa (9pkt w roku publikacji)
ISSN
1689-4642
EISSN
Wydawca
KulTour.pl - Organizator Turystyki Kulturowej i Edukacyjnej
DOI
Rok publikacji
2017
Numer zeszytu
2
Strony od-do
83-101
Numer tomu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
1
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Słowa kluczowe
polski
autentyczność
jakość
atrakcja turystyczna
festyn archeologiczny
muzeum
Streszczenia
Język
polski
Treść
W artykule przedstawiono wyniki badań empirycznych nad postrzeganiem autentyczności przez gości festynu archeologicznego. Badanie przeprowadzono wśród 405 osób odwiedzających XIX Festyn Archeologiczny w Biskupinie. Wyróżniono trzy rodzaje autentyczności: obiektywistyczną, konstruktywistyczną i egzystencjalną. Stwierdzono istotne różnice w percepcji autentyczności wśród osób o różnych cechach społeczno-demograficznych. Stwierdzono, że na ogólną ocenę festynu wpływ mają: ocena jakości festynu, znaczenie autentyczności oraz percepcja autentyczności egzystencjalnej. Na ocenę jakości festynu wpływa percepcja autentyczności egzystencjalnej. Z kolei znaczenie autentyczności ma wpływ na percepcję autentyczności egzystencjalnej i obiektywistycznej.
Inne
System-identifier
PX-5a5dd4c5d5def5025b1acf41