Ocena wybranych opracowań ekofizjograficznych z obszarów wiejskich południowo-wschodniej Polski
PBN-AR
Instytucja
Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
polski
Czasopismo
Studia Obszarów Wiejskich (12pkt w roku publikacji)
ISSN
1642-4689
EISSN
Wydawca
Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk
DOI
Rok publikacji
2017
Numer zeszytu
Strony od-do
175-189
Numer tomu
45
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Inne
System-identifier
PX-5a8177c6d5defc5e83d5f70a