Clinical value of monoclonal antibodies and tyrosine kinase inhibitors in the treatment of head and neck squamous cell carcinoma.
PBN-AR
Instytucja
Wydział Nauk o Zdrowiu (Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
en
Czasopismo
Med. Oncol. (20pkt w roku publikacji)
ISSN
1357-0560
EISSN
1559-131X
Wydawca
DOI
URL
Rok publikacji
2017
Numer zeszytu
4
Strony od-do
art. 60 s. 1-10
Numer tomu
34
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
(liczba autorów: 5)
Pozostali autorzy
+ 4
Słowa kluczowe
en
Head and neck neoplasms - therapy
Antibodies, monoclonal - therapeutic use
Protein kinase inhibitors - therapeutic use
pl
Nowotwory głowy i szyi - leczenie
Przeciwciała monoklonalne - stosowanie lecznicze
Inhibitory kinaz białkowych - stosowanie lecznicze
Open access
Tryb otwartego dostępu
Inne
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Licencja otwartego dostępu
Creative Commons — Uznanie autorstwa
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Po publikacji
Ilość miesięcy od publikacji
Data udostępnienia w sposób otwarty
Cechy publikacji
review-article
Inne
System-identifier
0000099990
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych