Comparison of four protocols to generate chondrocyte-like cells from human induced pluripotent stem cells (hiPSCs).
PBN-AR
Instytucja
Wydział Nauk o Zdrowiu (Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
en
Czasopismo
Stem Cell Rev. Rep. (30pkt w roku publikacji)
ISSN
1550-8943
EISSN
1558-6804
Wydawca
DOI
URL
Rok publikacji
2017
Numer zeszytu
2
Strony od-do
299-308
Numer tomu
13
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
(liczba autorów: 4)
Pozostali autorzy
+ 3
Słowa kluczowe
en
Induced pluripotent stem cells
Cell differentiation
Chondrogenesis
Regenerative medicine - methods
pl
Komórki macierzyste pluripotencjalne indukowane
Różnicowanie komórek
Chondrogeneza
Medycyna regeneracyjna - metody
Open access
Tryb otwartego dostępu
Otwarte czasopismo
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Creative Commons — Uznanie autorstwa
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Po publikacji
Ilość miesięcy od publikacji
Data udostępnienia w sposób otwarty
Cechy publikacji
short-communication
Inne
System-identifier
0000100138
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych