Mitochondria jako organelle docelowe dla działania estrogenów.
PBN-AR
Instytucja
Wydział Nauk o Zdrowiu (Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
en
Czasopismo
Post. Hig. Med. Dośw. (online) (15pkt w roku publikacji)
ISSN
0032-5449
EISSN
1732-2693
Wydawca
URL
Rok publikacji
2017
Numer zeszytu
Strony od-do
454-465
Numer tomu
71
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Słowa kluczowe
en
Estrogens - physiology
Receptors, estrogen - physiology
Mitochondria - physiology
Gene expression
Oxidative stress
pl
Estrogeny - fizjologia
Receptory estrogenów - fizjologia
Mitochondria - fizjologia
Ekspresja genu
Stres oksydacyjny
Open access
Tryb otwartego dostępu
Otwarte czasopismo
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Inna
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Po publikacji
Ilość miesięcy od publikacji
Cechy publikacji
review-article
Inne
System-identifier
0000100931