Resveratrol and its methoxy derivatives modulate the expression of estrogen metabolism enzymes in breast epithelial cells by AhR down-regulation.
PBN-AR
Instytucja
Wydział Farmaceutyczny (Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
en
Czasopismo
Mol. Cell. Biochem. (20pkt w roku publikacji)
ISSN
0300-8177
EISSN
1573-4919
Wydawca
DOI
URL
Rok publikacji
2017
Numer zeszytu
1
Strony od-do
169-179
Numer tomu
425
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Słowa kluczowe
en
Breast neoplasms - metabolism
Stilbenes - pharmacology
Gene expression regulation, neoplastic - drug effects
Estrogens - biosynthesis
Receptors, aryl hydrocarbon - biosynthesis
Sulfotransferases - biosynthesis
Cytochrome P-450 enzyme system - biosynthesis
pl
Nowotwory sutka - metabolizm
Stilbeny - farmakologia
Regulacja ekspresji genów w nowotworach - wpływ środków chemicznych
Estrogeny - biosynteza
Receptory węglowodorów arylowych - biosynteza
Sulfotransferazy - biosynteza
Układ enzymatyczny cytochromu P450 - biosynteza
Open access
Tryb otwartego dostępu
Inne
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Creative Commons — Uznanie autorstwa
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Po publikacji
Ilość miesięcy od publikacji
Data udostępnienia w sposób otwarty
Cechy publikacji
original-article
Inne
System-identifier
0000100336
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych