Rethinking the international management in framework of sustainable development
PBN-AR
Instytucja
Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
Książka
Tytuł książki
International economic relations and sustainable development
Data publikacji
2017
ISBN
Wydawca
Sumy State University
Publikacja
Główny język publikacji
en
Tytuł rozdziału
Rethinking the international management in framework of sustainable development
Rok publikacji
2017
Strony (od-do)
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.20
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Słowa kluczowe
en
international management
environmental policy
sustainable development
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
nie
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
Nazwa konferencji
International economic relations and sustainable development
Początek konferencji
2017-05-05
Koniec konferencji
2017-05-07
Lokalizacja konferencji
Sumy
Kraj konferencji
UA
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Cechy publikacji
discipline:Ekonomia
discipline:Economics
Abstract
Abstrakt
Inne
System-identifier
PBN-R:858222