Influence of coenzyme Q10 and quercetin in antioxidant enzyme activity in mouse brain inflammation
PBN-AR
Instytucja
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Książka
Tytuł książki
Risk factors of food chain : book of abstracts XVIII International Conference, September 20-22, 2017, Żmiąca
Data publikacji
2017
ISBN
978-83-8084-082-9
Wydawca
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Publikacja
Główny język publikacji
en
Tytuł rozdziału
Influence of coenzyme Q10 and quercetin in antioxidant enzyme activity in mouse brain inflammation
Rok publikacji
2017
Strony (od-do)
25
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,5
Hasło encyklopedyczne
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
tak
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
Nazwa konferencji
18th International Scientific Conference on Risk Factors of Food Chain
Początek konferencji
2017-09-20
Koniec konferencji
2019-09-22
Lokalizacja konferencji
Żmiąca
Kraj konferencji
PL
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Inne
System-identifier
0000038481