Quercetin has insignificant effect on quantitative D characteristics of femoral bone in adult rabbits
PBN-AR
Instytucja
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Książka
Tytuł książki
Risk factors of food chain : proceedings of XVIII International Scientific Conference, September 20-22 2017, Żmiąca
Data publikacji
2017
ISBN
978-83-8084-097-3
Wydawca
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Publikacja
Główny język publikacji
en
Tytuł rozdziału
Quercetin has insignificant effect on quantitative D characteristics of femoral bone in adult rabbits
Rok publikacji
2017
Strony (od-do)
13-18
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,35
Hasło encyklopedyczne
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
tak
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
Nazwa konferencji
18th International Scientific Conference on Risk Factors of Food Chain
Początek konferencji
2017-09-20
Koniec konferencji
2017-09-22
Lokalizacja konferencji
Żmiąca
Kraj konferencji
PL
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Inne
System-identifier
0000038444
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych