Ontologiczne, epistemologiczne, metodologiczne, aksjologiczne i prakseologiczne aspekty nauk o bezpieczeństwie
PBN-AR
Instytucja
Wydział Humanistyczny (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
Książka
Tytuł książki
Informacyjne uwarunkowania współczesnego bezpieczeństwa
Data publikacji
2016
ISBN
9788364415418
Wydawca
Pracownia Wydawnicza Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego
Publikacja
Główny język publikacji
pl
Tytuł rozdziału
Ontologiczne, epistemologiczne, metodologiczne, aksjologiczne i prakseologiczne aspekty nauk o bezpieczeństwie
Rok publikacji
2016
Strony (od-do)
9-22
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,70
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Słowa kluczowe
pl
Bezpieczeństwo
Nauka
Open access
Tryb otwartego dostępu
Otwarte repozytorium
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja ostateczna autora
Licencja otwartego dostępu
Creative Commons — Uznanie autorstwa
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Przed publikacją
Data udostępnienia w sposób otwarty
Streszczenia
Język
pl
Treść
Cechy publikacji
peer-reviewed
chapter-in-a-book
Inne
System-identifier
0272901745334