Metodyka badania warunków bezpiecznego prowadzenia robót przygotowawczych dla eksploatacji górniczej w sąsiedztwie zbiornika wodnego w zrobach
PBN-AR
Instytucja
Główny Instytut Górnictwa
Książka
Tytuł książki
Hydrogeologia w praktyce praktyka w hydrogeologii
Data publikacji
2017
ISBN
978-83-65503-11-4
Wydawca
Główny Instytut Górnictwa
Publikacja
Główny język publikacji
pl
Tytuł rozdziału
Metodyka badania warunków bezpiecznego prowadzenia robót przygotowawczych dla eksploatacji górniczej w sąsiedztwie zbiornika wodnego w zrobach
Rok publikacji
2017
Strony (od-do)
136-172
Numer rozdziału
17
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,64
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
Pozostali autorzy
+ 3
Autorzy przekładu
(liczba autorów przekładu: 0)
Słowa kluczowe
pl
bezpieczeństwo
zagrożenie wodne
eksploatacja górnicza
en
safety
water hazards
mining exploitation
Streszczenia
Język
pl
Treść
Na przykładzie robót górniczych prowadzonych w pokładzie 510 kopalni węgla kamiennego Murcki-Staszic przedstawiono metodykę stosowaną do analizy hydrogeologicznej i w badaniach prowadzonych w celu ustalenia zasad bezpiecznego prowadzenia robót górniczych w warunkach zagrożenia wodnego. W metodyce badania stanu bezpieczeństwa prowadzenia robót górniczych zwrócono szczególną uwagę na konieczność komplementarnego wykorzystania nie tylko hydrogeologicznych, ale także geomechanicznych metod rozpoznawania warunków drążenia wyrobisk chodnikowych w sąsiedztwie zbiorników wód dołowych w zrobach doszczelnianych mieszaninami popiołowo-wodnymi. Uwzględniono czynniki osłabienia skał górotworu związane z prowadzeniem działalności górniczej, profilaktyką tąpaniową oraz oddziaływaniem wody.
Język
en
Treść
On the example of mining works in the 510 seam in coal mine Murcki-Staszic the methodology of conducting hydrogeological analysis and investigations for determination of safe mining operations under water hazard conditions was presented. In the methodology of assessing the state of safety of mining works, special attention was paid to the necessity of complementary use not only of hydrogeological but also geo-mechanical methods of assessing the conditions of excavation drivage in the vicinity of water reservoirs in goafs sealed with ash-water mixtures. Rock weakening factors associated with mining activities, rockburst prevention and water effects were taken into account.
Inne
System-identifier
PX-5a2a5df9d5de16d57144772a