"Ziemia" w korespondencji Wincentego Pola i romantyków-zesłańców
PBN-AR
Instytucja
Wydział Nauk Humanistycznych (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie)
Książka
Tytuł książki
Świat Wincentego Pola. Ziemia Pola – Mohortowskie Kresy
Data publikacji
2017
ISBN
9788380613836
Wydawca
Wydawnictwo KUL
Publikacja
Główny język publikacji
polski
Tytuł rozdziału
"Ziemia" w korespondencji Wincentego Pola i romantyków-zesłańców
Rok publikacji
2017
Strony (od-do)
85-102
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,765
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Słowa kluczowe
EN
correspondence nineteenth century
the earth
Wincenty Pol
romantics-exiles
PL
korespondencja XIX wieku
ziemia
Wincenty Pol
romantycy-zesłańcy
Streszczenia
Język
EN
Treść
In the article the comparative analysis of Wincent Pol's correspondence addressed to various recipients and senders, united by the fact of staying in exile – in the regions less or more remoted from the home country, was taken. The comparison allowed to perceive, that paradoxically more attention to the land matters was paid in the correspondence of the senders-exiles, than the sender-geographer. The Author therefore puts the thesis, that this intensification of the interest in the native land was, above all, determined by remoteness and longing. And the senders willingness to convince their loved ones of the peaceful although exilic existence inclined them to write about the foreign land as well. Pol-the geographer presented his interest in the land as the subject of research on the cards of his scientific works – in the correspondence he rarely mentioned it.
Język
PL
Treść
W artykule podjęta została analiza porównawcza korespondencji Wincentego Pola kierowanej do rozmaitych adresatów i nadawców, których jednoczył fakt pozostawania na zesłaniu – w bardziej lub mniej oddalonych od rodzinnego kraju rejonach. Zestawienie pozwoliło dostrzec, iż paradoksalnie więcej uwagi problemom ziemi poświęcali w swoich korespondencjach nadawcy-zesłańcy, aniżeli nadawca-geograf. Autorka stawia więc tezę, że to nasilenie zainteresowania ojczystą ziemią wynikało przede wszystkim z oddalenia i tęsknoty. Zaś chęć przekonania najbliższych o swej spokojnej choć zesłańczej egzystencji skłaniała ich do pisania również o ziemi obcej. Pol-geograf swe zainteresowanie ziemią jako przedmiotem badań prezentował na kartach dzieł naukowych – w korespondencji temat podejmował rzadko.
Inne
System-identifier
124239