Działanie oleju z zielonego pieprzu (Piper nigrum L.) na grzyby drodżopodobne wyizolowane z jamy ustnej.
PBN-AR
Instytucja
Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
Postępy Fitoterapii (7pkt w roku publikacji)
ISSN
1509-8699
EISSN
1731-2477
Wydawca
Wydawnictwo Medyczne Borgis
DOI
Rok publikacji
2017
Numer zeszytu
1
Strony od-do
12-16
Numer tomu
18
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.50
Autorzy
Słowa kluczowe
pl
grzyby drożdżopodobne
działanie przeciwgrzybicze
olej z zielonego pieprzu
jama ustna.
en
yeastlike fungi
antifungal activity
green pepper oil
oral cavity.
Streszczenia
Język
pl
Treść
Wstęp. Pieprz czarny (Piper nigrum L.) jest jedną z najstarszych przypraw na świecie, uznawany za „króla wszystkich przypraw”.Roślina należy do rodziny Piperaceae.Z owoców czarnego pieprzu otrzymuje się zielony pieprz.Wykazuje on bardzo korzystne właściwości lecznicze.Czarny pieprz wykorzystywany jest do leczenia niestrawności, astmy, biegunki, reumatyzmu, bólów mięśni i żołądka.Opisano też jego właściwości przeciwskurczowe, diuretyczne, przeciwgorączkowe, przeciwzapalne i przeciwutleniające.Roślina zawiera m.in.limonen, β-kariofilen, α-felandren, sabinen, myrcen, linalol, α- i β-pinen, α-humulen, p-cymen i piperydynę.Pieprz czarny wykazuje właściwości przeciwbakteryjne, przeciwgrzybiczne i insektobójcze. Cel pracy. Celem badań było oznaczenie wrażliwości grzybów drożdżopodobnych na olej z zielonego pieprzu. Materiał i metody. Szczepy grzybów drożdżopodobnych wyizolowano od 15 pacjentów z kandydozą jamy ustnej.Zbadano wrażliwość 14 szczepów z rodzaju Candida i po 1 szczepie z gatunku Rhodotorula mucilaginosa i Saccharomyces cerevisiae oraz 5 szczepów wzorcowych.Aktywność oleju z zielonego pieprzu (Sri Lanka) oznaczono metodą seryjnych rozcieńczeń w agarze Sabourauda.Końcowe stężenia wynosiły: 1,25; 2,5; 5,0; 10,0 i 20,0 mg/ml.Inokulum zawierające 105 CFU/kroplę przenoszono aparatem Steersa na powierzchnię agaru z odpowiednim stężeniem oleju lub bez jego dodatku (kontrola wzrostu szczepów).Posiewy inkubowano w warunkach tlenowych w temp.37°C przez 24 godz.Najmniejsze stężenie oleju hamujące wzrost zostało uznane za MIC. Wyniki. Wyniki wskazują, że najbardziej wrażliwe na olej były szczepy grzybów z gatunku Candida guilliermondii, C.parapsilosis, C.utilis, R.mucilaginosa i S.cerevisiae.Wzrost tych szczepów był hamowany w stężeniu wynoszącym < 1,25 mg/ml.Mniej wraż¬liwe były szczepy grzybów drożdżopodobnych z gatunku C.albicans (MIC < 1,25-2,5 mg/ml) i C.glabrata (MIC 1,25-5,0 mg/ml).Szczepy C.kefyr, C.krusei i C.tropicalis okazały się najmniej wrażliwe (MIC ≥ 20,0 mg/ml). Wnioski. Olej z zielonego pieprzu wykazał dużą aktywność wobec szczepów grzybów drożdżopodobnych.Najbardziej wrażliwe były szczepy z gatunku Candida guilliermondii, C.parapsilosis, C.utilis, R.mucilaginosa i S.cerevisiae (MIC < 1,25 mg/ml).Najniższą wrażliwością charakteryzowały się szczepy z gatunku C.kefyr, C.krusei i C.tropicalis (MIC ≥ 20,0 mg/ml).
Język
en
Treść
Introduction. Black pepper (Piper nigrum L.) is one of the oldest spice of the world, and popularly known as the “king of all spices”.The plant is a member of family Piperaceae.Piper nigrum fruits are used to produce green pepper.Plant is very important for its medical value.Black pepper is used to treat indigestion, asthma, cough, diarrhea, rheumatism, muscular and stomach aches.It has been described as antispasmodic, diuretic antipyretic, anti-inflammatory and antioxidative.Plant contains among others: limonene, β-caryophyllene, α-phellandrene, sabinene, myrcene, linalool, α- i β-pinene, α-humulene, p-cymene and piperidine.Piper nigrum posses antibacterial, antifungal and insecticidal properties. Aim. The aim of the study was to determine the susceptibility yeastlike fungi to green pepper oil. Material and methods. The strains of yeastlike fungi were isolated from oral cavity from 15 patients with candidosis of oral cavity.The susceptibility of 14 strains of Candida and ones on each strain from Rhodotorula and Saccharomyces genus and 5 reference strains were tested.The activity of green pepper oil (Sri Lanka) was determined fold serially dilution in Sabouraud’s agar.The final concentrations of the pepper’s oil were: 1.25, 2.5, 5.0, 10.0 and 20.0 mg/ml.The inoculum containing 105 CFU/spot was seeded with Steers replicator upon the surface of agar with or without oil (strains growth control).The plates were incubated in aerobic conditions for 24 hrs at 37°C.The lowest concentration of oil that inhibited visible growth tested strains were recorded as the MIC. Results. The results showed, that the most susceptible to oil were the strains from the genus of Candida guilliermondii, C.parapsilosis, C.utilis, R.mucilaginosa and S.cerevisiae.The growth of the strains were inhibited by concentrations of < 1.25 mg/ml.The least sensitive were the strains of yeastlike fungi from genus C.albicans (MIC < 1.25-2.5 mg/ml) and C.glabrata (MIC 1.25-5.0 mg/ml).The strains of C.kefyr, C.krusei and C.tropicalis were the lowest sensitive (MIC ≥ 20.0 mg/ml). Conclusions. The green pepper oil showed good activity against tested yeastlike fungal strains.The most susceptible to oil were strains from genus of Candida guilliermondii, C.parapsilosis, C.utilis, R.mucilaginosa and S.cerevisiae (MIC < 1.25 mg/ml).The strains of C.kefyr, C.krusei and C.tropicalis were the lowest sensitive (MIC ≥ 20.0 mg/ml).
Cechy publikacji
Medycyna
Nauki farmaceutyczne
Medicine
Pharmacy
discipline:Agronomia
discipline:Biologia
discipline:Biotechnologia – dziedzina nauk rolniczych
discipline:Agronomy
discipline:Biology
discipline:Biotechnology – field of agricultural sciences
Original article
Original article presents the results of original research or experiment.
Oryginalny artykuł naukowy
Oryginalny artykuł naukowy przedstawia rezultaty oryginalnych badań naukowych lub eksperymentu.
Inne
System-identifier
PBN-R:829269