ANALIZA PARAMETRÓW BALISTYCZNYCH XVI-WIECZNEGO ARKEBUZA UŻYTEGO W BITWIE POD PAWIĄ
PBN-AR
Instytucja
Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
polski, angielski
Czasopismo
Problemy Techniki Uzbrojenia (6pkt w roku publikacji)
ISSN
1230-3801
EISSN
Wydawca
Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia
DOI
Rok publikacji
2017
Numer zeszytu
3/2017
Strony od-do
71-84
Numer tomu
143
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,6
Autorzy
(liczba autorów: 4)
Pozostali autorzy
+ 2
Słowa kluczowe
polski
arkebuz
pocisk kinetyczny
pancerz
angielski
arquebus
kinetic projectile
armour
Open access
Tryb otwartego dostępu
Otwarte czasopismo
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Creative Commons — Uznanie autorstwa-Niekomercyjne-Bez utworów zależnych
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Razem z publikacją
Data udostępnienia w sposób otwarty
Streszczenia
Język
polski
Treść
W artykule przeprowadzono symulację toru lotu oraz procesu penetracji zbroi ciężkiej jazdy z początku XVI wieku, przez ołowianą kulę wystrzeloną z arkebuza, stosowaną podczas bitwy pod Pawią, która rozegrała się 24 lutego 1525 roku. Użycie podczas tej bitwy masowo broni palnej w postaci arkebuzów przez piechotę przeciwko opancerzonej jeździe rozstrzygnęło wynik tej bitwy i wpłynęło na zmianę taktyki walki na rzecz gruntownego rozwoju formacji piechoty wyposażonej w broń palną. Podstawowe parametry balistyczne XVI-wiecznego arkebuza, niezbędne do procesu symulacji, uzyskano na podstawie informacji ze źródeł historycznych. Na podstawie obliczeń numerycznych wyznaczono parametry toru lotu pocisku ołowianego na odległość zapewniającą penetrację ówczesnej zbroi jeźdźca. Dzięki zastosowaniu metody elementów skończonych (AUTODYN) oszacowano zdolność penetracji zbroi XVI-wiecznego jeźdźca przez kulę ołowianą.
Język
angielski
Treść
The paper presents simulation of flight path of a lead ball fired with an arquebus and its penetration process through an armor of heavy cavalry knights of the beginning of the 16th century used during the Battle of Pavia on 24 February, 1525. The mass use of firearms by the footmen against the cavalry decided the result of the battle and started a large deployment of infantry formations armed in firearms. The basic ballistic characteristics of 16th century arquebus necessary for the simulation process are based on historical information. The numerical calculations were used to identify the flying characteristics of the lead ball at the distances securing the penetration of that time horseman’s armour. Penetration capacity of the lead ball through the 16th age horseman armour was estimated by using the finite element method (AUTODYN).
Cechy publikacji
oryginalny artykuł naukowy
Inne
System-identifier
PX-5a4f305bd5de1547f6c50c30
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych