Analiza właściwości szkieł z powłokami wielowarstwowymi na bazie TiO2 poddanych działaniu promieniowania UV i mgły solnej
PBN-AR
Instytucja
Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
polski
Czasopismo
Szkło i Ceramika (7pkt w roku publikacji)
ISSN
0039-8144
EISSN
Wydawca
Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
DOI
Rok publikacji
2017
Numer zeszytu
6
Strony od-do
21-25
Numer tomu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Słowa kluczowe
polski
szkło, powłoki samoczyszczące, czynniki starzeniowe, właściwości świetlne i energetyczne, degradacja powierzchni,
angielski
glass, self-cleaning coatings, aging agents, light and energy properties, surface degradation
Open access
Tryb otwartego dostępu
Otwarte czasopismo
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Inna
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Po publikacji
Ilość miesięcy od publikacji
1
Data udostępnienia w sposób otwarty
2017-12-28
Streszczenia
Język
polski
Treść
W artykule omówiono rolę powłok stosowanych w oszkleniach budowlanych oraz wymagania, jakie muszą spełniać w świetle obowiązujących norm, ze szczególnym uwzględnieniem szkieł z powłokami samoczyszczącymi. Określono skład chemiczny i grubość powłoki z zastosowaniem mikroskopu elektronowego oraz określono parametry świetlne i energetyczne szkła samoczyszczącego. Określono stopień degradacji powierzchni tych szkieł (poprzez określenia składu chemicznego powłoki) po poddaniu działaniu czynników starzeniowych (promieniowania UV oraz mgły solnej) oraz określono wpływ tych czynników na właściwości świetlne i energetyczne. Dokonano końcowej analizy uzyskanych wyników badań.
Język
angielski
Treść
Analysis of the properties of glasses of multilayer coatings based on TiO2 exposed to UV radiation and salt fog. This article discusses the role of coatings used in building glazing and the requirements that must be met according to standards in force, with particular regard to self-cleaning coatings. The chemical composition and thickness of the coating were determined using an electron microscope and the light and energy parameters of the self-cleaning glass were determined. The degree of degradation of these glass surfaces was determined by exposure to aging agents (UV radiation and salt mists) and the effects of these factors on light and energy properties were determined. A final analysis of the results obtained.
Cechy publikacji
oryginalny artykuł naukowy
zrecenzowano naukowo
Inne
System-identifier
PX-5a54b107d5de92aa62e71638