Mykozy roślin sadowniczych w aktualnych badaniach prowadzonych w Instytucie Ogrodnictwa w Skierniewicach.
PBN-AR
Instytucja
Instytut Ogrodnictwa
Książka
Tytuł książki
Sesja Naukowa pt. „Mykologia dla Fitopatologii, Aktualne problemy mykoz w Polsce”
Data publikacji
2017
ISBN
978-83-7583-744-5
Wydawca
SGGW Polimax
Publikacja
Główny język publikacji
polski
Tytuł rozdziału
Mykozy roślin sadowniczych w aktualnych badaniach prowadzonych w Instytucie Ogrodnictwa w Skierniewicach.
Rok publikacji
2018
Strony (od-do)
38-41
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,3
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Open access
Tryb otwartego dostępu
Otwarte repozytorium
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Inna
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Razem z publikacją
Data udostępnienia w sposób otwarty
Cechy publikacji
doniesienie naukowe
Inne
System-identifier
PX-5a8acd76d5def5085a3500de