Badania biegłości w zakresie jakości mikrobiologicznej pasz - ocena kompetencji laboratoriów badawczych
PBN-AR
Instytucja
Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy
Książka
Tytuł książki
Ocena jakości pasz
Data publikacji
2017
ISBN
978-83-7607-215-9
Wydawca
Instytut Zootechniki w Krakowie - PIB, Krajowe Laboratorium Pasz w Lublinie
Publikacja
Główny język publikacji
pl
Tytuł rozdziału
Badania biegłości w zakresie jakości mikrobiologicznej pasz - ocena kompetencji laboratoriów badawczych
Rok publikacji
2017
Strony (od-do)
20-25
Numer rozdziału
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,51
Hasło encyklopedyczne
Słowa kluczowe
pl
badania biegłości
pasza
Salmonella spp.
Enterobacteriaceae
drobnoustroje
grzyby
Streszczenia
Język
pl
Treść
elem badań biegłości było określenie kompetencji technicznych laboratoriów badawczych w zakresie wykrywania pałeczek z rodzaju Salmonella oraz oznaczania liczby bakterii z rodziny Enterobacteriaceae, drobnoustrojów i grzybów w paszach. Analizie poddano wyniki uzyskane w latach 2012 – 2016 w PT organizowanych przez Krajowe Laboratorium Referencyjne ds. zanieczyszczeń mikrobiologicznych pasz, Zakład Higieny Pasz PIWet-PIB w Puławach. Uzyskane parametry oceny kompetencji laboratoriów badawczych w zakresie jakości mikrobiologicznej pasz wykazały wysokie kompetencje laboratoriów urzędowych oraz nieco niższe kompetencje laboratoriów komercyjnych w Polsce.
Cechy publikacji
rozdział w monografii
Inne
System-identifier
PX-5a30ee16d5de6dcc0be6b64f