Effect of conventional and organic production systems on hatching parameters of laying hens
PBN-AR
Instytucja
Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy
Książka
Tytuł książki
68th Annual Meeting of the European Fedaration of Animal Science EAAP, DOI: 10.3920/978-90-8686-859-9
Data publikacji
2017
ISBN
9789086863129
Wydawca
Komitet Naukowy EAAP
Publikacja
Główny język publikacji
PL
Tytuł rozdziału
Effect of conventional and organic production systems on hatching parameters of laying hens
Rok publikacji
2017
Strony (od-do)
253-253
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.09
Hasło encyklopedyczne
Słowa kluczowe
EN
production systems, hatching parameters, Greenleg Partridge, Rhode Island Red
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
nie
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
EAAP
Nazwa konferencji
68th Annual Meeting of the European Federation of Animal Science EAAP
Początek konferencji
2017-08-28
Koniec konferencji
2017-09-01
Lokalizacja konferencji
Tallinn
Kraj konferencji
EE
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Open access
Tryb otwartego dostępu
Inne
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Inna
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Razem z publikacją
Data udostępnienia w sposób otwarty
Cechy publikacji
Doniesienie-naukowe-na-konferencję
Inne
System-identifier
7270
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych