Occurrence of fungal diseases caused by fungi on faba bean (Vicia faba L. var. minor Harz.) plants in different regions of Poland
PBN-AR
Instytucja
Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
Progress in Plant Protection (12pkt w roku publikacji)
ISSN
1427-4337
EISSN
2084-4883
Wydawca
Polskie Towarzystwo Ochrony Roślin
DOI
Rok publikacji
2017
Numer zeszytu
Strony od-do
190-195
Numer tomu
57
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
Słowa kluczowe
pl
bobik
odmiana
patogen
region Polski
plon
en
faba bean
cultivar
pathogen
region of Poland
Streszczenia
Język
pl
Treść
Celem badań była ocena stopnia porażenia roślin bobiku (Vicia faba L. var. minor Harz.) przez patogeny, w różnych rejonach Polski, w zależności od uprawianej odmiany oraz przebiegu warunków pogodowych. Doświadczenia prowadzono w Stacjach Oceny Odmian Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych (COBORU), zlokalizowanych w następujących województwach: opolskie, pomorskie, śląskie, podkarpackie, pomorskie, zachodniopomorskie, warmińsko-mazurskie i dolnośląskie. W badaniach uwzględniono 9 odmian bobiku wpisanych na Listę Odmian Roślin Rolniczych. Stwierdzono zróżnicowane występowanie chorób na roślinach bobiku w poszczególnych rejonach Polski. W największym nasileniu występowały askochytoza (Ascochyta fabae Speg.) i czekoladowa plamistość bobiku (Botrytis fabae Sardina), natomiast w znacznie mniejszym – rdza bobiku [Uromyces fabae (Pers). J. Schröt.]. Wykazano niezbyt duże różnice w odporności odmian bobiku na choroby. Stwierdzono zależności między rozwojem chorób a prze-biegiem warunków pogodowych oraz między porażeniem roślin przez patogeny a plonowaniem bobiku.
Język
en
Treść
The aim of the study was to evaluate the degree of faba bean (Vicia faba L. var. minor Harz.) infection by pathogens, in different regions of Poland, in dependence on cultivar and course of weather conditions. The experiments were conducted at the Experimental Stations of Research Centre for Cultivar Testing (COBORU), located in the following voivodeships: opolskie, pomorskie, śląskie, podkarpackie, pomorskie, zachodniopomorskie, warmińsko-mazurskie and dolnośląskie. The research included 9 cultivars of faba bean from the Polish National List of Agricultural Plant Varieties. Differentiated occurrence of faba bean diseases was recorded in the particular regions of Poland. Ascochyta blight (Ascochyta fabae Speg.) and chocolate spot (Botrytis fabae Sardina) occurred at the greatest severity, while faba bean rust [Uromyces fabae (Pers). J. Schröt.] infection was observed at considerably lower degree. Not too much difference in resistance of faba bean cultivars to diseases was revealed in the study. There was a correlation between diseases development and course of weather condition as well as between plant infection by pathogens and faba bean yielding.
Cechy publikacji
Original article
Oryginalny artykuł naukowy
Inne
System-identifier
PBN-R:838166
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych