Barszcz Sosnowskiego – roślina zagrażająca zdrowiu człowieka
PBN-AR
Instytucja
Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
Medycyna Środowiskowa - Environmental Medicine (8pkt w roku publikacji)
ISSN
1505-7054
EISSN
2084-6312
Wydawca
Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego, Polskie Towarzystwo Medycyny Środowiskowej
DOI
Rok publikacji
2017
Numer zeszytu
3
Strony od-do
55-59
Numer tomu
20
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,4
Autorzy
(liczba autorów: 7)
Pozostali autorzy
+ 6
Słowa kluczowe
polski
barszcz Sosnowskiego
roślina inwazyjna
zagrożenie środowiskowe,
zagrożenie zdrowotne
angielski
Sosnowsky’s hogweed (Heracleum sosnowskyi)
intrusive plant
toxic substances,
environmental hazard
health hazard
Open access
Tryb otwartego dostępu
Otwarte czasopismo
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja ostateczna autora
Licencja otwartego dostępu
Creative Commons — Uznanie autorstwa
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Razem z publikacją
Data udostępnienia w sposób otwarty
Streszczenia
Język
polski
Treść
Barszcz Sosnowskiego uważany jest za inwazyjny gatunek roślinny w Polsce, który stanowi zagrożenie dla zdrowia i życia ludzkiego. Celem pracy jest wykazanie złożoności oddziaływania i skutków zdrowotnych barszczu Sosnowskiego na organizm człowieka. Przedstawiono cechy fizyczne i biochemiczne tego gatunku. Omówiono jego wpływ na zdrowie ludzi oraz przedstawiono ogólne zasady postępowania w przypadku wystąpienia negatywnych skutów zdrowotnych. Zwrócono uwagę na konieczność podjęcia działań edukacyjnych związanych z ryzykiem zdrowotnym w bezpośrednim lub pośrednim kontakcie z tą rośliną.
Język
angielski
Treść
Sosnowsky’s hogweed (Heracleum sosnowskyi) is considered to be an intrusive plant species in Poland which endangers human health and life. The paper aims at showing the complexity of influence of Sosnowsky’s hogweed on the human organism and its consequences for human health. The paper describes general physical and biochemical characteristics of this species. The authors analyze the influence of the species on human health and present general rules how to deal with possible negative health consequences. The paper draws attention to the necessity of undertaking educational activities related to the health risk in direct and indirect contact with the plant.
Cechy publikacji
Medycyna
Nauki o zdrowiu
Medicine
Health sciences
discipline:Nauki o zdrowiu
discipline:Health sciences
Original article presents the results of original research or experiment.
Oryginalny artykuł naukowy
Oryginalny artykuł naukowy przedstawia rezultaty oryginalnych badań naukowych lub eksperymentu.
Inne
System-identifier
PBN-R:835535
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych