Dysplazja włóknisto-mięśniowa - częstość występowania, obraz kliniczny i powikłania w układzie naczyniowym
PBN-AR
Instytucja
Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego
Książka
Tytuł książki
Nadciśnienie naczyniowonerkowe, patogeneza, diagnostyka i leczenie
Data publikacji
2017
ISBN
9788374305303
Wydawca
Medycyna Praktyczna
Publikacja
Główny język publikacji
pl
Tytuł rozdziału
Dysplazja włóknisto-mięśniowa - częstość występowania, obraz kliniczny i powikłania w układzie naczyniowym
Rok publikacji
2017
Strony (od-do)
brak
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
1.4
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
Pozostali autorzy
+ 2
Inne
System-identifier
0000019787