Aktywność patentowa polskich uczelni
PBN-AR
Instytucja
Instytut Badań Edukacyjnych
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
polski
Czasopismo
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa (12pkt w roku publikacji)
ISSN
0860-6846
EISSN
Wydawca
Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ORGMASZ
DOI
Rok publikacji
2017
Numer zeszytu
10
Strony od-do
107-123
Numer tomu
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
1
Autorzy
(liczba autorów: 3)
Pozostali autorzy
+ 2
Słowa kluczowe
polski
patenty
badania i rozwój (B+R)
nowe technologie
innowacje
angielski
patent
research and development (R&D)
high-tech
innovations
Streszczenia
Język
polski
Treść
W artykule skoncentrowano się na przedstawieniu znaczenia współpracy polskich uczelni z otoczeniem w różnych dziedzinach nauki i techniki. Zasadniczym celem artykułu jest przedstawienie zgłoszeń patentowych dokonanych przez polskie uczelnie w Urzędzie Patentowym Rzeczpospolitej Polskiej (UPRP). Głównym zamiarem było pokazanie tego procesu jako jednej z metod transferu technologii. Polskie uniwersytety dokonują największej ilości zgłoszeń patentowych w dziedzinie nauk eksperymentalnych (chemia, fizyka, medycyna). Wniosek ten został oparty na analizie danych empirycznych zaczerpniętych z baz dostępnych na stronie UPRP - rejestru patentowego, bazy danych UPRP wynalazków i wzorów użytkowych oraz bazy danych stworzonej przez Europejski Urząd Patentowy "espacenet" oraz danych statystycznych publikowanych przez UPRP i EUP.
Język
angielski
Treść
The article focuses on importance of the cooperation between Polish universities and environment in various areas of science and technology. The main aim of this work is to present the structure and dynamics of the number of patent application filed by Polish universities in the Polish Patent Office (UPRP). The main intention is to show this process as one of the methods of technology transfer. The biggest number of patent applications filed by Polish universities falls within the field of experimental sciences (chemistry, physics, medicine). This conclusion is based on the analysis of empirical data derived from databases available on the Polish Patent Office - patent register, database of inventions and utility models and database created by European Patent Office "espacenet" and statistics data published by UPRP and ЕРО.(original abstract)
Inne
System-identifier
PX-5a92a535d5ded246cd7da355